About Magic

ABOUT MagiC

กล้องวงจรปิดคุณภาพสูงจากประเทศเกาหลี เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดของภาพสูง ง่ายต่อการใช้งานและไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
ทั้งระบบ Analog, IP Camera, HD-SDi และ 960H System ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเพื่อส่งออกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

Analog-960H
HD-AHD / TVI / CVI
HD-SDi / Ex-SDi
กล้องโดม
กล้องสปีดโดม
เครื่องบันทึกภาพ DVR/NVR
อุปกรณ์เสริมกล้องวงจรปิด